NASSAT Спутник Internet | License ОранжБразилия Оранж - Agência Nacional де АТ

Оранж

Agência Nacional де АТ (Оранж) Бразилия байланыш жөнгө салуучу мамлекеттик орган болуп саналат. Бул өлкөдө Телебайланыш жана өнүктүрүүгө көмөктөшүү үчүн түзүлгөн, орган көз карандысыз башкарылат жана каржылык жактан өз алдынча болуп эсептелет. Анын иш-байланыш, ченемдик уруксат, радио жыштык спектрин башкаруу жана башкаларга керектөөчүлөрдүн укугун коргоо боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу кирет.